logo

Starte skolesjakklubb

Gode grunner til å starte skolesjakklubb

1. Alle nyoppstartede skolesjakklubber får oppstartsstøtte. I 2010 var den på 5000 kroner.
2. Dere kan søke mer økonomisk støtte senere – for eksempel til reisestøtte til Sjakk3er’n, Sjakk4er’n og Sjakk5er’n.
3. Alle medlemmer får sjakkbladet ”Førsteraden” gratis!
4. Medlemmer kan spille turneringer: Barnas Grand Prix, Ungdommens Grand Prix, kretsmesterskap, norgesmesterskap, lagturneringer med mer!
5. Sjakk i skolen hjelper deg med billig undervisningsmateriale, instruktørkurs, dommerkurs med mer.
6. Elevene lærere organisasjonsarbeid samtidig som de lærer sjakk.
7. Mange steder i Norge har elevene lang reisevei til nærmeste sjakklubb – skolen kan gi et sjakktilbud i nærmiljøet.

Hva gjør vi?

1. Dann et styre med minst en leder og kasserer.
2. Meld inn medlemmene og styret. Fyll ut medlemsregistreringsskjemaet og send det til sjakkfor@online.no. Minst fem medlemmer under 26 år, med fullstendig navn, adresse og fødselsdato.
3. Vedta vedtekter. Ta gjerne utgangspunkt i ”Mønsterlov for lokallag”.
4. Vedta kontingent. Den må minst være på 50 kr (forbundskontingenten) + kretskontingenten, som ligger under din krets.
5. Opprett konto. Det bør gjøres i skolesjakklubbens navn, og er den mest byråkratiske jobben fordi de fleste banker krever at lokallaget må registreres i Brønnøysundregisteret. Det er en ikke-altfor-stor engangsjobb som høres mer skremmende ut enn den er. Kontakt SeanSjakkontoret hvis du har spørsmål. Hvis du oppretter kontoen i ditt eget navn kan du risikere å måtte skatte. Eventuelt kan dere spørre skolen om de har en konto eller kan opprette en.
6. Betal fakturaen på medlemskontingenten som kassereren får tilsendt.
7. I løpet av året må du føre et enkelt regnskap og skrive en kort årsmelding. Disse sendes til Ungdommens Sjakkforbund og den sjakkretsen dere tilhører.
8. Kontakt oss gjerne på telefon 22 15 12 41.

FacebookDel