logo

Om Sjakk i skolen

”Sjakk i skolen” er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund. Prosjektet har som mål å fremme sjakk som et pedagogisk og sosialt redskap i skolen. Forskning viser at barn som spiller sjakk over tid får stimulert evnen til kreativ og analytisk tenkning. Gjennom en kombinasjon av læring og lek kan sjakken motivere barna til å sitte og konsentrere seg om en aktivitet over tid, noe som kan være en utfordring for barn i dagens hektiske samfunn. Forskningen har også påvist at utbyttet fra sjakkundervisningen har overføringsverdi til andre skolefag, derfor presterer klasser som spiller sjakk over tid bedre faglig enn andre klasser. «Sjakk i skolen» kan dermed bidra til å øke elevenes læringsevne i skolefagene.

I 2009 tildelte DnB Nor Sparebankstiftelsen prosjektet 3 millioner kroner til Sjakk i skolen. Sparebankstiftelsen deler ut midler til ”prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge”.

Prosjektleder er Kai Becher, e-post: kai@sjakk.no, mob. 918 85 812

FacebookDel